ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ “ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ” ಅಭಿಯಾನ ಸಮರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಚಿವರು ಅದ ಸಿ .ಎಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ

ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿ .ಎಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಾಷಣ

Videos | 0 Comments

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>