ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ [ಜಿಹಾದ್,ಮಹಿಳೆ] – ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ

   

ಜಮಾಅತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಮುದ್ದೆಬಿಹಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ಼ುರಾನ್ ಪ್ರವಚನ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Category: Videos

Views

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>